Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

Bach wordt wel gezien als de belangrijkste componist binnen de klassieke muziek in de periode van de Barok. Hij bestudeerde alle stijlen waarin gecomponeerd werd in zijn tijd en nam daarvan de beste elementen over. Hij was componist, organist, dirigent en zag zichzelf als een degelijk vakman die zijn werk zo goed mogelijk deed tot tevredenheid van zijn meerderen, tot 'lering ende vermaak' van zijn medemensen en tot meerdere eer en glorie van God.

Tijdens zijn leven was hij in dienst van een kerk of vorst en hij componeerde in opdracht.

Bach schreef vermoedelijk 295 cantates, waarvan er 202 bewaard zijn gebleven. Een cantate is een muzikale compositie voor een of meerdere stemmen, begeleid door instrumenten. Het merendeel van de cantates werden door Bach geschreven als muzikale omlijsting van de zondagse kerkdienst. De cantates sloten inhoudelijk aan bij de lezingen en de preek van die zondag of kerkelijke feestdag. 

Afgelopen voorjaar verscheen het boek Bach. Muziek als een wenk uit de hemel van John Eliot Gardiner. Zeer de moeite waard als je meer wilt lezen over Bach en zijn werken.

 

BBC documentaire over Bach

de BBC heeft veel mooie documentaires over verschillende componisten. Dit is het begin van een over Bach

Julia Fischer over Bach

Kop

Cantate 'Wir danken dit Gott', uitgevoerd door Bach Collegium Japan olv Masaaki Suzuki.

Matthäus Passion van Bach

De Matthäus Passion vertelt het lijdensverhaal van Jezus, volgens het evangelie van Matthäus. Het wordt ieder jaar uitgevoerd voor Pasen en is een van de bekendste werken van Bach

Weihnachtsoratorium

Het Weihnachtsoratorium, geschreven voor de geboorte van Christus, is veel lichter en vrolijker van toon dan de Matthäus Passion. Luister naar een uitvoering van de eerste cantate (het volledige werk bestaat uit zes cantates), in een authentieke uitvoering olv Harnoncourt

Kop

Een heel bijzonder instrument: een clavecimbel met een voetenpedaal zoals bij een orgel. Bach componeerde veel voor clavecimbel, de voorloper van de piano. Zie op de pagina Haydn en Mozart meer voor de historie van het instrument

Kop

Bach, Toccata en Fuga in d voor orgel, in moderne notatie. er zijn ook andere werken op youtube te vinden in deze grafische notatie

Kop

Hetzelfde werk als hierboven, maar nu gespeeld door organist Cameron Carpenter

Kop

In deze toccata (= speelstuk) maakt Bach gebruik van de techniek van de fuga: je hoort een thema en dat wordt volgens strikte regels herhaald en omspeeld in de andere stemmen op de piano. Het werk was oorspronkelijk geschreven voor clavecimbel maar is later ook omarmd door pianisten

Kop

Dat Bach ook schreef in de 'galante' stijl kun je horen in een van zijn Orkestsuites, geschreven voor het hof en de adel en niet voor de kerk. De suite wordt ingeleid door een ouverture, daarna volgen verschillende dansen

Kop

Het Nationaal Ballet in een choreografie van Maguy Marin uit 1989 'Groosland'. Het allegro uit het Brandenburgs concert nr 3 van Bach. Marin gaat op een bijzondere manier om met de lichtvoetige muziek van Bach, met dansers, gehuld in kostuums alsof ze heel dik zijn.

Kop

Dat het ook anders kan blijkt uit dit filmpje