Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)

Beethoven, geboren in Bonn en later verhuisd naar Wenen, is een van de drie groten binnen de Klassieke periode maar veel werken van hem wijzen al vooruit naar de Romantiek. Zelfexpressie was voor hem belangrijk. Zijn eigen emoties vormen zijn inspiratiebron en hij wordt niet meer alleen gestuurd door een opdrachtgever, hoewel hij afhankelijk zou blijven van de adel.

Vanaf 1820 is hij zo goed als doof en dat heeft invloed op zijn stemmingen en composities. Met zijn grillige karakter maakt hij weinig vrienden en maakt ruzie met vriendinnen en huisbazen. Hij wordt niet alleen door zichzelf gezien als de geniale componist, die verheven schoonheid nastreeft, maar ook door de mensen om hem heen.

Tijdens zijn leven componeerde hij 9 symfonieen, 11 overtures, toneelmuziek, 1 vioolconcert, 5 pianoconcerten, 10 vioolsonates, 5 cellosonates, 30 pianosonates, veel variaties, 1 opera ' Fidelio' , 2 missen, 1 oratorium en nog veel andere werken die minder bekend zijn.

Waar Haydn nog 100 symfonieën schreef, componeerde hij er 9. Zijn werken duren al veel langer dan die van Haydn en zijn complexer van stijl. 

In de filmpjes hieronder kun je meer te weten komen over Beethoven.

 

Documentaire

Documentaire over Beethoven, deel 1. Op youtube kun je de andere delen vinden

5e Symfonie

Bij het begin van de Vijfde symfonie van Beethoven hoort een anekdote: de akkoorden zouden het geklop van de hospita op de deur van Beethoven verbeelden, die de achterstallige huur kwam halen.

Kop

Dat dirigeren nog niet zo simpel is zie je hier, maar het stuk spreekt zeker tot de verbeelding

Einde 9e Symfonie

Beethoven op straat, met het slotdeel van zijn 9e symfonie in flashmob.

Zijn enige opera

Ouverture van de opera Fidelio, met Simon Rattle als dirigent.

Kop

De sonate begint met een langzame inleiding en barst dan los; met recht 'De Sonate Pathetique'.

Kop

De figuur Beethoven, zoals hij in deze tijd geromantiseerd wordt

Kop

Het eerste deel van het Vierde pianoconcert, met zijn ongelooflijk mooie begin!

Zo kan het ook...

Zo wordt klassiek nog een sportieve bezigheid...

of zo...

Fragmenten van de Moonlight sonate, bewerkt